Ofte stilte spørsmål

Kommer lærlinger i tillegg til ordinær bemanning? 
Lærlingen skal utføre ordinært arbeid og lønnes av enhetens lønnsbudsjett. I tillegg skal lærlingen gis opplæring i forhold til aktuelle læreplan.

Kan lærlingen arbeide turnus? 
Ja, lærlingen skal følge lærestedets turnus. Lærlinger under 18 år skal ikke arbeide i tidsrommet fra kl 2300 til 0600.

Kan lærlinger arbeide overtid? 
For lærlinger over 18 år gjelder samme regler som for andre ansatte. Lærlinger under 18 år skal ikke arbeide overtid.