For lærlinger

Lærling/Lærekandidat
Du er l√¶rling/l√¶rekandidat n√•r du har inng√•tt l√¶rekontrakt med en bedrift og tar sikte p√• √• avlegge fag-/ eller svennepr√łve i et l√¶refag.

Oppl√¶ringsloven, arbeidsmilj√łloven og eventuell tariffavtale i bedriften regulerer b√•de pliktene og rettighetene som l√¶rlingene og l√¶rebedriftene har. Du har samme¬†rettigheter og plikter som andre arbeidstakere. Det er fylkeskommunen, og et eventuelt oppl√¶ringskontor som har ansvaret for kvaliteten i¬†oppl√¶ringen, i samarbeid med oppl√¶ringsstedet/-virksomheten.

Læreplass
Skolen skal ha gitt deg veiledning om hvordan du¬†s√łker l√¶replass via Vigo. Du kan ogs√• p√• egen h√•nd opps√łke bedrifter for √• skaffe deg¬†l√¶replass. S√łknad om l√¶replass kan du sende direkte til bedriften eller til oppl√¶ringskontoret.

Lærekontrakt.
Lærekontrakt skal inngås når læreforholdet begynner.  Det skal gå fram av kontrakten hvem som har ansvaret for de ulike delene av opplæringen din. Som alle andre ansatte i en bedrift skal du også ha en arbeidsavtale.  For at kontrakten skal være gyldig, må den godkjennes av fylkeskommunen.  Kontrakten har virkning fra det tidspunktet læreforholdet tar til.