Lærebedrifter

Lærebedriftens ansvar og plikter
For at en bedrift skal godkjennes som lærebedrift, må den kunne gi tilfredsstillende opplæring og ha en faglig leder. Bedriften forplikter seg til å gi opplæring i samsvar med de fastsatte læreplanene og følge de lovene som gjelder i læreforholdet.

  • Bedriften skal ha en plan for opplæringen slik at lærlingen fĂĄr riktig opplæring. Denne planen kan være utgangspunkt for samtaler og vurdering underveis.
  • Vurdering og skriftlig tilbakemelding fra bedriften skal være en del av opplæringen og informere om lærlingen har nĂĄdd kompetansemĂĄlene i læreplanen.
  • Minst hvert halvĂĄr skal lærlingen og bedriften gjennomføre en vurderingssamtale. Samtalen skal være avtalt pĂĄ forhĂĄnd, slik at bĂĄde lærlingen og bedriften fĂĄr tid til forberedelse.

Det er mange fordeler med å være lærebedrift, bl.a:

  • Bidra til økt lønnsomhet for bedriften.
  • Læres opp til ĂĄ bli en god medarbeider tilpasset bedriftens behov.
  • Ansettes etter endt læretid uten ekstra kostnader.
  • Bidra til ĂĄ styrke bedriftens omdømme.
  • Bidra til ĂĄ styrke bransjens fremtid og konkurranseevne.