Hvordan bli lærlingebedrift

Lærebedriften kan være tilknyttet et opplæringskontor eller være godkjent på selvstendig grunnlag.

Det er fylkeskommunen som vurderer om en bedrift oppfyller kravene for å være en opplæringsbedrift (også kalt lærebedrift).  Godkjenningen forutsetter at to forhold blir ivaretatt:

  • at bedriften har relevante arbeidsoppgaver som muliggj√łr oppl√¶ring i kompetansem√•lene i den aktuelle l√¶replanen.
  • at bedriften har en faglig leder som ivaretar bedriftens oppl√¶ringsansvar i samsvar med bestemmelsene i¬†oppl√¶ringsloven ¬ß 4-3.
  • faglig leder m√• gjennomf√łre et nettbasert grunnkurs f√łr godkjenning