Hvordan bli lærling

Det finnes mange m√•ter √• bli l√¶rling p√•, men som regel m√• du sende inn en s√łknad. En s√łknad om l√¶replass, er en jobbs√łknad. Dette betyr blant annet at du normalt kan bli innkalt til intervju. En god innfallsvinkel for √• f√• l√¶replass kan v√¶re utplassering under skolegang og/eller sommerjobb.

Hvilke kriterier blir du vurdert ut fra?
Relevant utdanning.
Relevant praksis (sommerjobb o.a.).
Karakterer.
Fravær og orden (dokumenter ditt fravær for bedriftene).
Intervju - personlig vurdering.
Geografisk tilh√łrighet.

I vurderingen av aktuelle kandidater  teller fravær og orden like mye som, om ikke mer, enn karakterene.

Hvordan finne en aktuell læreplass?
I tillegg til at du gjennom MNO kan finne ledige læreplasser (i MNOs  medlemsbedrifter), vil ofte læreplasser bli annonsert i aviser og på internett. Også bedrifter som ikke er medlemmer i MNO har læreplasser.

Inntakskrav
Som en hovedregel skal du ha best√•tt VG1 og VG2 som bygger p√• det faget du √łnsker, f√łr du kan bli tatt inn som l√¶rling. Du vil da f√• en l√¶retid p√• 2 √•r.
I noen av elektrofagene er læretiden 2 1/2 år. I noen fag må du også ha VG3. Du får da en læretid på 1 1/2 år.
Hvis du er over 21 år, kan du skrive lærekontrakt uten å ha gått VG1, VG2 eller VG3. Teorien må da tas under læretiden. Du vil normalt få en læretid på 4 år for de fleste fagene og 4 1/2 år for avviksfagene.
Læretiden kan avkortes hvis du har praksis og/eller skolegang som er relatert til faget. Dette må dokumenteres.